“XARIBÜLBÜL” BEYNƏLXALQ FOLKLOR FESTİVALI

FESTİVALIN TARİXİ

1989-1991-ci illərin may ayında Şuşa şəhərində və digər Qarabağ bölgələrində keçirilən beynəlxalq 
musiqi festivalıdır. 30 illik fasilədən sonra 2021-ci ilin 12–13 may tarixlərində Şuşada Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə festival yenidən təşkil edilmişdir.